perjantai 6.12.2019 Niilo, Niko, Niklas, Niki, Nikolai

Lähellä sinua – se tuttu paikallislehti

Varkauden seudulla hyvät alueelliset näkymät

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2015 -katsaus on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Tämän katsauksen arviot on tuotettu elo-syyskuun 2015 aikana. Alueilla koetaan, että talouskehitys jatkuu alavireisenä vielä lähiajat ja epävarmuus jatkuu. Heikkoja myönteisiä merkkejä on nähtävissä teollisuudessa, mutta kehityskuva on teollisuudessakin epäyhtenäinen. Kaupan ja yksityisten palvelujen näkymät ovat heikot, mikä heikentää alueilla kokonaisnäkymää. Positiivisimmat odotukset ovat suurinvestointien ansiosta Raahen, Äänekosken ja Varkauden seuduilla.

Varkauden seudun näkymät eroavat merkittävästi muusta maakunnasta. Suuret investoinnit etenevät ja vaikutukset näkyvät selvästi yleisessä ilmapiirissä ja barometreissä. Varkauden näkymät ovat valoisimmat moneen vuoteen. Varkaudessa on meneillään metsäteollisuuden investointi hienopaperikoneen muuttamiseen kartongintuotantoon. Tehtaan yhteyteen investoidaan myös uusi puisten LVL-rakennuselementtien tuotantolinja. Tehtaalle syntyy suoraan 80 uutta työpaikkaa ja välillisine vaikutuksineen Varkauden alueelle noin 150. Kokonaisuudessaan kyse on yli 150 miljoonan euron investoinneista. Toinen suurinvestointi seudulla on yli sadan miljoonan euron jätevoimala Leppävirran Riikinnevalle. Ekovoimalan työmaalle syntyy noin 250 rakennusaikaista työpaikkaa. Toimiessaan voimalaitos työllistää 25–30 henkilöä ja välillisten vaikutusten arvioidaan olevan samaa luokkaa. Investoinnit valmistunevat tarkastelukauden aikana

Suurista kaupunkiseuduista Jyväskylän, Turun ja Helsingin seuduilla elinkeinoelämän näkymät ovat hivenen aiempaa paremmat. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan osalta tilanne on tällä hetkellä 14 seutukunnassa parempi kuin vuosi sitten. Elinkeinoelämän tilanteen nähdään heikentyneen vuoden takaiseen verrattuna 20 seutukunnassa. Lähimmän puolen vuoden aikavälillä odotetaan parannusta nykyiseen nähden 14 seutukunnassa, edelleen heikentyvää kehitystä odotetaan kymmenessä seutukunnassa. Yli puolessa seutukunnista tilanteen odotetaan pysyvän nykyisellä tasollaan. Vuoden kuluttua positiiviseen kehitykseen uskotaan 45 seutukunnassa ja kolmessa seutukunnassa odotetaan näkymien heikkenevän edelleen.

Jätä kommentti

*