lauantai 8.8.2020 Sylvi, Sylvia, Silva

Lähellä sinua – se tuttu paikallislehti

Valamonrivien purkamista kokonaan esitettiin valtuustossa

Valtuutettu Timo Kukkonen oli Valamonrivien purkamisen ja Karvion rivitalojen säilyttämisen kannalla.

Maanantai-iltaisen kunnanvaltuuston merkittävin asia koski lisälistalta noussutta Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntoja. Vuokrataloyhtiön tervehdyttämisohjelma tuotiin valtuustoon tiedoksi, sillä ARA edellyttää, että kunnassa ollaan laajasti tietoisia, mikäli vuokrakiinteistöjä ollaan purkamassa.  Tervehdyttämisohjelma on jo hyväksytty kunnanhallituksessa ja muutoin Heinäveden Asunnot tekee omat ratkaisunsa.
Valtuusto siunasi kunnanhallituksen esityksen mukaisesti Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnoille kunnan tämän vuoden talousarvioon sisällytetyn määrärahan mukaisesti annettavan 500 000 euron pääomalainan, joka kirjataan yhtiöön sijoitetuksi vapaaksi pääomaksi. Pääomalainasta ei makseta korkoa, eikä pääoman maksamiselle vaadita vakuutta.

Tervehdyttämisohjelmaan sisältyvistä kiinteistöjen purkamisvaihtoehdoista käytiin kuitenkin keskustelua. Valtuutettu Timo Kukkonen (kesk.) kysyi, onko selvitetty sitä, että ovatko Valamonrivin loput rivitalot korjauskelpoisia, koska yksi on jo purettu kosteusongelmien vuoksi. Kukkosen esitys oli, että puretaan loputkin kaksi rivitaloa Valamonrivistä ja jätetään Karvion terveet rivitalot rauhaan.  Valamonrivistä vapautuva tontti voitaisiin muuttaa ok-talon rantarakennuspaikoiksi ja myydä pois.
Heinäveden Asuntojen toimitusjohtaja Kristiina Räsänen vastasi, että ulkopuolisen tekemää kuntoarviota ei Valamonrivistä ole. Valamonrivi on kuntarahoitteinen kohde, johon ei ole mahdollista saada ARA:n purkamisavustusta, eikä myöskään anteeksiantoa aravalainasta. Esimerkiksi Sarvikummun rivitalon toteutuneista purkamiskustannuksista saadaan noin puolet takaisin ARA:lta.  Lisäksi jäljellä olevasta aravalainasta voidaan saada 60–70 prosenttia anteeksi. Myös Karvion rivitaloissa on aravalainaa jäljellä.
Heinäveden Asuntojen hallituksen puheenjohtaja Teuvo Kolari ei kannata rivitalon purkamista Karviosta ja esittikin valtuustoryhmille jättämässään vetoomuksessa, että  tervehdyttämisohjelma rivitalojen purkuehdotuksineen palautettaisiin takaisin kunnanhallitukselle ja että hallitus nimeäisi uuden työryhmän, jonka tehtävänä olisi kartoittaa kiinteistöjen kunto ja vuokra-asuntojen tarve ennen purkupäätösten tekemistä.
Vetoomuksen perusteluina oli muun muassa se, että Karviossa purettaviksi ehdotetuista taloista toinen on täysi ja toisessa on kaksi asuntoa viidestä vuokrattuna. Lisäksi Heinäveden Asuntojen hallitus on maaliskuun alussa valtuuttanut yhtiön edustajat neuvottelemaan Valamon luostarin kanssa siitä olisiko luostari halukas ostamaan Valamonrivin taloja. Heinävedelle on myös tulossa kiintiöpakolaisia, jotka tarvitsevat vuokra-asuntoja.
Sarvikummusta puolestaan oli kerätty valtuustolle sadan nimen lista, jossa vastustetaan Sarvikummun  rivitalojen purkamista.

Vuokratalojen purkamisella ja asukkaiden siirrolla pyritään nostamaan asuntojen käyttöastetta. Tavoite on yli 95 %, kun se nyt on noin 68 %.  Rakentamiseen on aikanaan saatu pitkäaikaisia lainoja, joissa vuokrankorotusperusteeksi ei ole hyväksytty poistoja. Vuokrataso on siten jouduttu pitämään alhaalla. Lainaa on 3,3 miljoonaa euroa ja sitä ei ole mahdollista nykymenolla lyhentää.
Vajaakäytössä olevista vuokrataloista ei kertyisi enää ylläpito- ja korjauskustannuksia, kun ne purettaisiin, saatavissa olevat noin 360 000 euron austukset korjaisivat tasetta ja vuosikate nousisi niin, että lainat pystyttäisiin hoitamaan 20 vuoden aikajänteellä. Kiinteistöjen poisto taseesta on kuitenkin katettava omalla pääomalla.

Kommentit

  • Viivi-Sofia

    Älkää vain säilyttäkö mitään taloja jotka on homeessa! Se tulee kalliiksi se sairastuneitten ihmisten hoitaminenkin. Jos rivitaloissa on valesokkeli ja sadevedet johdettu ränneilleä suoraan sokkeleihin. Ja jos siihen lisätään sitten vielä se ettei ole kallistukset sokkelista poispäin eikä myöskään salaojia….on se aika homepakettti kasassa. Eli selvittäkää nyt nämä edellämainitut asiat eli riskirakenteet ja muuta rakennusvirheet.

Jätä kommentti

*