lauantai 8.8.2020 Sylvi, Sylvia, Silva

Lähellä sinua – se tuttu paikallislehti

Terveyskeskuksen sairaala muuttuu ikäihmisten hoivayksiköksi, lähimmät sairaalapaikat jatkossa Liperissä

Siun Sote suunnitteee muutoksia Heinäveden, Polvijärven ja Tuupovaaran palvelurakenteisiin. Tuupovaaran terveyskeskuskiinteistöstä luovutaan vuoden 2017 lopussa, mikä tarkoittaa vastaanottotoiminnan päättymistä Tuupovaarassa. Heinäveden ja Polvijärven terveyskeskussairaalat puolestaan aiotaan muuttaa kodinomaisemmiksi ikäihmisten hoiva-asumisen yhteisöiksi vuoden 2017 aikana. Tämä tarkoittaisi muun muassa laitoshuoneiden muuntamista yhden hengen huoneiksi ja yksityisyyden parempaa huomioon ottamista. Lääkärien määrä kummassakaan kunnassa ei vähenisi. Kuntalaisten kuulemistilaisuudet ja omaisten illat muutoksista järjestettäisiin syksyllä molemmissa kunnissa.

Siun soten hallitus käsittelee muutokset kokouksessaan keskiviikkona 24.5.2017. Siun soten tavoitteena on turvata ikäihmisten mahdollisuudet kotona asumiseen tai kodinomaiseen asumiseen, mikä tarkoittaa mm. terveyskeskussairaaloiden laitospaikkojen muuttamista erilaisiksi asumispalveluiksi. 

Heinävedellä terveyskeskussairaala on tarkoitus muuttaa tehostetuksi palveluasumiseksi, jossa on tarjolla myös vuoro- ja kuntoutushoitoa. Heinävedellä laitosmaisessa hoidossa on tällä hetkellä lähes 20 % yli 75-vuotiaista, kun sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan määrän pitäisi olla vain 6–7 % tästä ikäluokasta. Heinävedellä on selvitetty, että todellinen tarve terveyskeskussairaalatasoiselle hoidolle on hyvin pieni, ja hoito voitaisiin tarjota jatkossa Liperin terveyskeskussairaalassa. 

 Polvijärvellä Turvalan terveyskeskussairaala ollaan muuttamassa 25-paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Turvalassa on myös muita ikäihmisten asumispaikkoja, joihin muutos ei vaikuttaisi.

Tehostetun palveluasumisen paikkoja olisi Heinävedellä jatkossa 52 paikkaa ja Polvijärvellä 47 paikkaa. Tämän paikkamäärän arvioidaan riittävän vuoteen 2025 saakka.

Henkilöstön irtisanomisia ei muutosten johdosta ole suunnitteilla, vaan kyse olisi työtehtävien ja osittain työpisteiden muuttumisesta.

 

 

Jätä kommentti

*