keskiviikko 11.12.2019 Tatu, Daniel, Taneli

Lähellä sinua – se tuttu paikallislehti

Savonrannan ennallistamispolton savut näkyvät Pölläkän suunnalla

Savonlinnan, Savonrannan, Muhamäessä ennallistetaan suojelualueen metsää polttamalla tänään 25.8.2015, osana valtakunnallista Paahde-LIFE -hanketta. Luonnonhoidollisen polton tavoitteena on parantaa suojelualueen luonnonarvoja ja monimuotoisuutta.

Tuli on olennainen osa luonnontilaisen metsän kehitystä, mutta metsäpalot ovat nykyään harvinaisia. Polttaminen on tärkeä suojelumetsän hoitotoimi, jolla lisätään suojelualueen monimuotoisuutta ja elinympäristöjä uhanalaiselle metsälajistolle. Palanut puu on alttiimpaa lahottajille ja lämpöoloiltaan suotuisaa, ja tarjoaa elinympäristön monelle harvinaiselle hyönteislajille kuten hohtojalokuoriaiselle, kulokauniaiselle ja palolatikalle.

Poltosta muodostuu runsaasti savua, joka on havaittavissa laajalla alueella polton aikana ja parin päivän ajan polton jälkeenkin. Polttoalue on muutaman kilometrin päässä Heinäveden rajasta Pölläkältä kaakkoon.  Metsän poltto on osa valtakunnallista Paahde-LIFE -hanketta, joka kuuluu Euroopan Unionin rahoittamiin LIFE Luonto-hankkeisiin. Hankkeessa hoidetaan alueita 69 Natura 2000 -alueella ympäri Suomea paahteisten ja aikanaan tulen synnyttämien elinympäristöjen ja niitä vaativien lajien hyväksi.

 

Lisätietoa: http://www.luontoon.fi/kakonsalo

Jätä kommentti

*