Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Nimellä Maarika Kasonen: Kunta viestii

Kuntalaki lähtee viestinnässä siitä, että kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa.

Heinävesi on luostareistaan, vesireiteistään kanavineen ja kulttuuristaan tunnettu ja aktiivisesti hyvinvointiaan ja elinvoimaansa kehittävä itsenäinen kuntayhteisö. Se on perusviesti, joka lähtee Heinäveden kunnan strategiasta.

Heinäveden kunnan strategiakyselyssä viestinnästä kysyttiin arvojen kautta. Arvojen toteutumista selvitettiin valtuutettujen ja kuntalaisten strategiaa arvioineessa kyselyllä keväällä. Kunnan arvoissa avoimuutta on avattu kahdella lauseella. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko sekä nopea ja monikanavainen viestintä.

Päättäjät näkivät, että arvot toteutuvat melko hyvin. Muiden vastaajien näkemys oli, että avoimuus ei näy kunnan päätöksenteossa ja viestinnässä. Vastaajat kaipasivat enemmän vuoropuhelua, avoimuutta ja ideoiden koeponnistusta. Lisää rohkeutta mennä eteenpäin. Avoimempaa tiedottamista ja yhteistyön näkyvämmäksi tekemistä.

Viestinnällä on tärkeä rooli, sillä se edesauttaa demokratian toteutumista tuomalla esiin vaikuttamis- ja osallistumiskanavia. Kuntalaisten aktiivisuus ja osallisuus tuo myös heidän asiantuntemuksensa kunnan käyttöön asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Kunnan viestintä edesauttaa myös hyvän kuntakuvan rakentamista.

Kuntalaisten aktiivisuus ja osallisuus tuo myös heidän asiantuntemuksensa kunnan käyttöön asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa

Heinäveden kunnalla on useita eri kanavia kuntatiedottamisessa. Heinäveden kunnan internetsivut ovat kunnan virallinen ilmoitustaulu ja päätöksenteon tiedottamisen alusta. Sivuilta löytyy myös tietoja mm. kunnan taloudesta, suunnitelmista ja palveluista. Kunta on ottanut käyttöön facebook, instagram ja youtube -kanavat. Useat viranhaltijat löytyvät myös twitteristä ja LinkedIn alustoilta.

Paikallislehti on alueella tärkeä informaation lähde. Tiedotus- ja osallistumistilaisuudet ovat mahdollisuus vaikuttaa asioiden valmisteluun sekä toimintaan.

Koronatilanteen helpottaessa on paremmin mahdollista toteuttaa myös vuorovaikutusta, kuuntelua ja kohtaamista. Kaikki varmasti kaipaamme kylätapahtumia ja torikeskusteluja, joissa keskustelua käydään vapaamuotoisesti ja kasvokkain. Näitä emme ole pystyneet pitämään lähes vuoteen ja se on vienyt myös kunnan viestintää etäämmälle.

Eri kohderyhmien tavoittaminen vaatii monenlaisia tapoja toimia. Näihin on meidän Heinäveden kunnassakin kiinnitettävä lisää huomiota. Uusien päättäjien kanssa on hyvä linjata tulevia toimintamalleja ja kehittää toimintoja eri kohderyhmiä paremmin palveleviksi.

Tuleva kuntastrategia halutaan tehdä osallistavasti ja elokuussa kutsutaankin eri toimijoita mukaan yhteiseen valmisteluun.

Hyvällä viestinnällä tuetaan myös johtamista, kehittämistä ja strategisten tavoitteiden saavuttamista.