Voimaksi viikolle: Kristus syntyy, kiittäkää!

Eletään adventin, Vapahtajan tulon odotuksen aikaa. Sisäinen valmistautuminen jouluun tapahtuu tänäkin vuonna parhaiten rukoillen ja hiljaisuutta viljellen.

Jokaisena adventin sunnuntaina on tapana sytyttää yksi uusi kynttilä lisää, kunnes niitä yhteensä palaa neljä.

Valon ja lämmön lisäksi, jokaisella neljällä sytytettävällä adventin ajan kynttilällä on myös oma symbolinsa.

Ensimmäisen kynttilän valo luo odotuksen, toinen tuo ilon ja kolmantena adventtina sytytettävä kynttilä suo sydämen rauhan. Neljäs kynttilä sytytetään rakkauden, eli Marian, Jumalan äidin muistoksi. Sytyttäessäsi valon, ilon, rauhan ja rakkauden kynttilät; joulu saa tulla!

Kun sitten katselet kynttilöiden liekkiä, muistuta rukoillen itsellesi, että Jumala rakastaa Sinua. Hän rakastaa Sinua riippumatta siitä, kuinka hyvä tai huono, onnistunut tai epäonnistunut koet olevasi. Jumalan rakkaus on totta huolimatta siitä, millainen maailma ympärilläsi on, sillä juuri tähän maailmaan Kristus on syntynyt.

”Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaassa. ” (Matt. 5:16)

Kirjoittaja on Heinäveden vs. kirkkoherra.

Sytyttäessäsi valon, ilon, rauhan ja rakkauden kynttilät; joulu saa tulla!