Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Juurikkajärvi ja Haisevanpuro Helmiin – kaksi arvokasta suokokonaisuutta suojeluun

Kaksi arvokasta suokokonaisuutta suojeluun Heinävedeltä.

Tornator Oyj on sopinut Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa neljän arvokkaan suokokonaisuuden suojelusta Heinäveden ja Pieksämäen alueilla. Osa kohteista on jo nimetty maakuntakaavojen suojelukohteiksi. Kohteet kuuluvat soidensuojelun täydennysehdotuskohteisiin ja ne suojellaan Helmi-ohjelman puitteissa. Suojeltavien alueiden yhteispinta-ala on yli 160 hehtaaria. Kohteet sijaitsevat Heinäveden ja Pieksämäen alueilla ja osa niistä kuuluu maakuntakaavojen suojelukohteisiin.

– Tämän suokokonaisuuden myötä olemme suojelleet jo 3 000 hehtaaria suota uudessa Helmi-ohjelmassa. Suot ovat yksi eniten heikentyneistä ja edelleen lajistoltaan köyhtyvistä elinympäristöistämme ja jopa puolet soiden luontotyypeistä on uhanalaisia koko maassa. Soidensuojelu on monimuotoisuuden vahvistamisen ohella myös ilmastoteko, sillä luonnontilaiset suot toimivat hiilinieluina ja -varastoina”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

– Uusien suojelualueiden perustaminen on ennallistamisen ohella Tornatorin keskeisiä toimenpiteitä suoluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi", kertoo yhtiön ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Heinävedellä suojellaan Juurikkajoen, Juurikkajärven ja Juurikkaselän rantoihin rajautuva ojittamaton ja puustoltaan luonnontilainen 54,5 hehtaarin suuruinen suoalue. Suojeltavaan alueeseen sisältyy myös useita luonnontilaisia korpia ja suon sisään jääviä kangasmaasaarekkeita sekä lähijärvien puustoisia saaria.

Heinäveden Leväsensuon ja Haisevanpuron suojelualue on laajuudeltaan 15 hehtaaria käsittäen luonnontilaisia rämeitä ja korpia. Haisevanpuron alue sijaitsee kapeana, noin 2,5 kilometrin mittaisena nauhana Haisevanpuron varressa. Suolla vallitsevia suotyyppejä ovat joenvarsisuot, puustoiset piensuot sekä uhanalaiset korvet.

Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia. Ohjelman ensimmäinen suojelualue oli Tornatorin omistama Haukisuon Helmi Juuassa.

Jopa puolet soiden luontotyypeistä on uhanalaisia koko maassa.