Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide Risto Kuikka | Ei jatkolupaa malminetsinnälle: Pöly- ja meluhaittaa, terveydyllistä haittaa pölystä ja valumavesistä sekä taloudellista haittaa kiinteistöjen arvon laskusta

Esitän, että Oy Fennoscandian Resources Ab:n hakemaa malminetsintalupaa Pitkäjärven Aitolammelle ei jatketa, koska yhtiö ei pysty täyttämään nykyisen ja valmisteilla olevan lain mukaisia ehtoja.

Hakijan tarkoituksena on lupaa jatkamalla varmistaa kaivoksen perustaminen Pitkäjärvelle. Kaivoslain 18 pykälässä todetaan, että kaivosluvan haltijan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, ettei kaivostoiminnasta aiheudu haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle, eikä kaivostoiminnasta aiheudu huomattavaa haittaa yhteiselle tai yksityiselle edulle.

Tulevan kaivoslain tavoitteena on parantaa ympäristön suojelua ja toimintaedellytyksiä.

Lisäksi tavoitellaan kaivosten hyväksyvyyttä paikallisesti ja asianomaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Avokaivosta suunnitellaan asutuksen keskelle. Tästä aiheutuva pölyhaitta on merkittävä laajalle alueelle aiheuttaen merkittäviä haittoja rakennuksille, autoille ja muulle omaisuudelle sekä lähiasukkaiden terveydelle.

Pölyhaitta korostuu myös sen vuoksi, että aluetta ympäröivät laajat vesistöalueet. Joten veteen laskeutuva pöly leviää laajalle aluelle Kermajärven ja Juojärven vesistöön.

Kunta on vahvasti vapaa-ajan- ja matkailupitäjä sekä pyrkii jatkuvasti kehittämään mainettaan matkailukohteena.

Meluhaitta on myös merkittävä. Kaivoksen läheisyys vaikuttaa kiinteistöjen arvoon alentavasti laajalla alueella.

Lupaa haetaan alueelle, joka sijaitsee noin 20 metriä korkeammalla, kuin Kermajärveen suurella voimalla virtaava vesistö. Kaikki valaumavedet, joihin tulisi jatkossa sekoittumaan myös kaivostoiminnan ohessa syntyvät haitalliset yhdisteet, ohjautuvat tähän vesistöön.

Ennalta arvaamaton ylivuoto aiheuttaisi veden muuttumisen käyttökelvottomaksi. Monet vakituiset asukkaat ja lähes kaikki vapaa-ajan asukkaat ottavat talousvetensä kyseisestä vesistöstä.

Karvion yläpuolelta otetun vesianalyysin, joka on tehty vuonna 2020, mukaan vesi on verrattavissa kaivoveteen ja kelpaa hyvin talousvedeksi, jos siitä on poistettu lievästi noussut luontainen humus.

Vesistössä viihtyy myös uhanalainen, rahoitettu järvilohi, jonka ottaminen saaliiksi maksaa kalastajalle tällä hetkellä noin 7 300 euroa kappale. Mikäli kemikaaleja tai muita haitallisia aineita päätyy vesistöön, seuraukset olisivat katastrofaaliset myös muidenkin kalalajien osalta.

Kaivostoiminnan vaikutukset yleiselle edulle: 1. Heinäveden kunta on luottamusmiestensä, jotka ovat kaikkien kuntalaisten valitsemia, toimesta esittäneet jatkoluvan hylkäämistä. Eli paikalliset vastustavat laajamittaisesti jatkolupaa. 2. Hanketta ovat vastustaneet jo aiemmin Puhtaan Heinäveden puolesta -aloite, Etelä-Savon maakuntaliitto kannanotossaan, kirkot yhteisessä kannaotossaan, ordotoksinen kirkko vetoaa lisäksi Valamon ja Lintulan luostareiden elinkeinojen puolesta ja toiminnan mm. hiljaisuuden ja rauhan kohtaamispaikkona.

Hanketta vastustavat myös laajasti vapaa-ajan asukkaat, kiinteistön omistajat ja yrittäjät. Kunta on vahvasti vapaa-ajan- ja matkailupitäjä sekä pyrkii jatkuvasti kehittämään mainettaan matkailukohteena ja varmistamaan tulovirtoja tällä elinkeinolla myös tulevaisuudessa. Tätä kunnan omaa, paikallisesti valittua tavoitetta, ei laajamittainen kaivostoiminta tule tukemaan.

Alueella sijaitsee Aitoniemen luonnonsuojelualue ja sen välittömässä läheisyydessä Kermajärven Natura- alue, jonne kaivoksen aiheuttama pöly- ja valumahaitta leviäää nopeasti voimakkaasti virtaavien, Karvion-. Kerman-, Vihonvuonteen- ja Pilpankoskien (Heinäveden reitin ja Kermajärven ) kautta kohti Saimaan vesistöä.

Katson, että jatkoluvan myöntäminen ei ole mahdollista, koska yksityistä etua loukataan seuraavin perustein: pöly- ja meluhaitta, terveydyllinen haitta pölystä ja valumavesistä jatkuvasti sekä taloudellinen haitta kiinteistöjen arvon laskusta.

Yhteisen edun loukkaamisesta ovat esittäneet vastustuksen: Heinäveden kunta (edustaa kaikkia kuntalaisia) ja paikalliset yrittäjät, Valamon ja Lintulan luostarit, Etelä-Savon maakuntaliitto ja kirkkokunnat, joten vastustajia löytyy paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Yleinen etu vaarantuu myös ennelta arvaamattomasta ylivuodosta koko mahdollisen kaivostoiminnan elinkaaren aikana, joka ylivuoto vaarantaa koko ekosysteemin ja matkailun varaan rakennetun alueiden hyvinvointisuunnitelman merkittävän laajalla alueella vesistön voimakkaan virtauksen kautta.

Esitetty jatkolupahakemus tulee hylätä jo nyt, koska varsinainen kaivoslupahakemus tulevaisuudessa on nykyisenkin kaivoslain vastainen edellä olevin perustein. Mahdollisen kaivosluvan hakuvaiheessa se on vastoin tulevan kaivoslain henkeä, puhumattakoon yleistä sen hetkistä (ja nykyistä) oikeustajua.

Risto Kuikka

Karvio