Nimellä Risto Sulkava Ilmaston lämpenemisen muutokset näkyvät juuri sellaisina kuin tutkijat ovat laskeneet: lämpenemisen nopeus vain yllättää

Nimellä

Kovat tuulet ja runsaat sateet ovat olleet tänäkin vuonna toistuvia. Syksyn aikana Suomea on riepotellut useampi myrskyksi luettava tuulirintama ja noin 50 millimetrin sateitakin on Heinäveden seudullakin saatu ainakin kaksi.

Ilmiöt kuuluvat tietysti samaan kokonaisuuteen kuin se, että marraskuussa on ollut lämpimämpää kuin koskaan ennen.

Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat muutokset näkyvät juuri sellaisina kuin tutkijat ovat niiden laskeneetkin näkyvän. Lämpenemisen nopeus vain yllättää.

Asiat eivät tapahdukaan sadan vuoden päästä, vaan juuri nyt, meidän elinaikanamme.

Lisääntyneillä myrskyillä on erilaisia vaikutuksia. Etelä-Suomen savikkopellot lainehtivat, eikä syysviljoja voi viljellä.

Näyttää siltä, että vaivalla ojitetuilta soilta ei tulla koskaan saamaa tukkipuita.

Hakkuuaukkojen laidoista tai harvennushakkuilta kaatuu yhä enemmän puuta.

Näyttää myös siltä, että vaivalla ojitetuilta soilta ei tulla koskaan saamaa tukkipuita. Siis niiltäkään alueilta, joilla ojitus on niin sanotusti onnistunut, eli puu kasvanut.

Syy siihenkin on ilmastonmuutos: nykysäissä isot puut yksinkertaisesti vain eivät pysy pystyssä pehmeässä turvemaassa.

Ryöppyävät sateet puolestaan kuljettavat pelloilta, avohakkuilta, metsäojista ja turvekentiltä yhä enemmän ravinteita ja orgaanista ainetta vesistöihin. Lämpeneminen myös lisää hajotustoimintaa, vähentää happipitoisuutta ja heikentää näin vesien tilaa entisestään.

Jo ilmenneistä harmeista huolimatta Suomi on tähän saakka hyötynyt lämpenemisestä. Lisääntynyt hiilidioksidipitoisuus ja jo kuukaudella pidentynyt kasvukausi, ovat lisänneet metsien kasvua merkittävästi ja tuoneet uusia viljelylajeja Suomen pelloille.

Vaatii todella lujaa ymmärtämättömyyttä vähätellä muutosta, jossa elämme.

Lämmitystarve on vähentynyt, samoin auraustarve Etelä-Suomessa.

Mutta hyödyt näyttävät loppuvan nyt. Kesän pitkät kuivat jaksot vähentävät jo puuston kasvua ja uhkaavat kuusten elämää. Kuivuus ja kuumuus altistavat myös kirjanpainajalle.

Pohjois-Suomen entistä suuremmat lumimäärät katkovat kasvatusmetsiä.

Vaatii todella lujaa ymmärtämättömyyttä vähätellä muutosta, jossa elämme. Uusi ilmasto yhdistettynä köyhdytettyyn luontoon on vaarallinen yhdistelmä.

Kokonaisten väestöjen siirtymiset ovat nekin jo alkaneet, eikä se ole ihme. Kun elinolot muuttuvat sietämättömiksi, jokainen pyrkii muualle.

Ilmastopakolaisia yksinkertaisesti vain on liian paljon tilanteen hallitsemiseksi.

Pitäisikö sittenkin oikeasti tehdä itse ilmastonmuutokselle jotakin? Siitäkin huolimatta, että se koskettaa jokaista täällä lintukodossamme saakka.