Maakunnan vaihdos ei vaadi eroa Piällysmiehestä

Allekirjoittanut osallistui henkilöjäsenenä Piällysmies ry:n kevätkokoukseen 20. elokuuta 2020. Yllätyksekseni sain kuulla, että Heinäveden kunta on päättänyt lopettaa Piällysmies ry:n jäsenyytensä maakuntavaihdoksen yhteydessä siirtymäkauden jälkeen. Kunta on päättänyt siirtyä maakuntavaihdoksen yhteydessä Piällysmies ry:tä vastaavaan Joensuun seutu ry:kseen.

En voi ymmärtää kunnan päätöksen järkevyyttä.

Piällysmies ry:n ja muiden vastaavien yhdistysten jäsenyys ei ole sidottu maakuntarajoihin, jäsenyys on mahdollista maakuntarajojen ylitse. Heinäveden kunta on käsittääkseni ollut Piällysmiehen jäsen yhdistyksen alkuajoista lähtien. Yhdistyksessä on vuosien varrella syntynyt hyvä synergia eri kuntajäsenten kesken.

Heinäveden kunta on ollut yksi suurimmista, ellei suurin Piällysmies-Leader rahoituksen saaja mitattuna toteutettujen projektien määrällä ja avustuseuroilla.

Oheisesta taulukosta (kuva) käy ilmi vuosina 2015–2019 Joensuun seutu ry:n ja Piällysmies ry:n toiminta-alueiden rahoitustiedot. Taulukosta käy myöskin ilmi valtava ero, euroa per asukas, Liperin kunnan Joensuun seutu ry:ltä saaman avustuksen ja Heinäveden kunnan Piällysmies ry:ltä saaman avustuksen välillä.

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta taulukon lukujen perusteella on helppo päätellä, että Heinäveden kunnan alueen yhdistykset ja toimijat, mukaan lukien Heinäveden kunta yhtenä potentiaalisena avustuksen saajana, tulevat vastedes menettämään huomattavan osan Leader rahoituksesta verrattuna siihen, että kunta säilyisi Piällysmies ry:n jäsenenä

Piällysmies-Leader rahoituksella on ollut merkittävä rooli Heinäveden kunnan, ja alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen yleishyödyllisten projektien toteutuksissa. Valtaosalla Piällysmies-Leader rahoitusta saaneilla yhdistyksillä ja muilla toimijoilla ei olisi ollut taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa projektejaan ilman ko. rahoitusta.

Heinäveden kunnan alueella on Leader-rahoitusta saanut Piällysmiehestä muun muassa Lepikkomäen koulun urheilukentän kunnostus ja huoltorakennuksen rakentaminen, Kirja Lepikkomäen ja Karvion koulutilanteesta vuodesta 1923, Karvion koulun urheilukentän ja jääkiekkokaukalon rakentaminen, Karvion uimapaikan rakentaminen, Varirannan rakentaminen, Valamo-Lintula-Karvio vaellusreitti, Uimarannan kunnostus, lasten leikkipaikka ja beach-volley kenttä, kirkonkylän torin esiintymislava, Kerman matonpesupaikka, Valamon luostarin pääportti ja Lintulan luostarin projektit, Palokin kyläyhdistyksen siltaprojekti, Kerman lava ja niin edelleen.

Kun huomioidaan 2014–2019 rahoitusjakso ja sitä aikaisemmat Piällysmies-Leader rahoitusta saaneet projektit, puhutaan lähes miljoonan euron avustussummasta. Kuten aikaisemmin totesin, tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta urheilutermein ”tasaisen vauhdin” logiikalla voitaneen ennustaa, että tulevaisuuden yleishyödylliset Leader rahoitusprojektit Joensuun seutu ry:n kautta tulevat kutistumaan rahallisesti alle puoleen tähän saakka toteutetuista projekteista.

Tällä on erittäin haitallinen vaikutus Heinäveden kunnan imagoon ja kolmannen sektorin mahdollisuuksiin edesauttaa kunnan kehitystä.

Joroisten kunta on samassa tilanteessa siirtyessään Etelä-Savosta Pohjois-Savon maakuntaa. Joroinen on nyt viisaasti valtuustonsa päätöksellä selvin numeroin päättänyt jäädä maakuntavaihdoksesta huolimatta Piällysmies-Leader ryhmän jäseneksi. Yksinkertainen syy molempien kuntien kannalta on se, että Piällysmies-Leader ryhmän kautta saadut EU avustukset ovat olleet noin kaksinkertaiset verrattuna Joensuun seutu ry:n kautta jaettuihin avustuksiin.

Kunnan kesäasukkaana/kyläaktiivina, ja kunnallispolitiikkaa huonosti tuntevana yksityishenkilönä, en voi kuin hämmästellä kunnanvaltuuston, vastoin taloudellisia faktoja, tekemää päätöstä siirtyä Joensuun seutu ry:kseen. On perusteltua syytä epäillä ovatko kaikki Heinäveden kunnan päättäjät saaneet päätöksen kannalta tärkeät faktat tietoonsa ennen siirtymispäätöksen tekoa.

Autolla liikkuessani ja silloin tällöin etukäteen suunnitellusta reitistä poiketessani, saan toistuvasti ohjeet autoni navigaattorilta: ”Käänny takaisin, jos mahdollista” Voisin lämpimästi ja rakentavassa hengessä suositella Heinäveden kunnan päättäjiä noudattamaan, tai ainakin harkitsemaan tuota navigaattorin antamaa, useimmiten erittäin hyödyllistä ohjetta.

Kirjoittaja on Heinäveden kesäasukas ja kunta-aktiivi.