perjantai 3.7.2020 Arvo

Lähellä sinua – se tuttu paikallislehti

Näkökulma: Ilmastonmuutos käy kaikkien meidän kukkarolla

Ilmastonmuutoksesta on puhuttu viime aikoina runsaasti ja aihe nostaa tunteita pintaan monissa, lähinnä eettisistä syistä.

Ilmasto muuttuu ja on jo muuttunut viime vuosikymmeninä ja olipa muutoksen syy mikä tahansa niin elämme varsin toisenlaisessa Suomessa kuin esi-isämme elivät. Ilmastomallien pohjalta on arveltu, että Suomen keskilämpötila jatkaa edelleen nousuaan ja sademäärät lisääntyvät entisestään.

Rakennukset suunnitellaan yleensä noin 50–100 vuoden käyttöä ajatellen ja tällä aikavälillä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo havaittavissa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa rakennuksiin muun muassa lisäämällä rakennusten ulkopintoihin kohdistuvaa rasitusta. Sademäärät ovat runsaita, joten julkisivut ovat kovilla. Myös rakentamisaikainen säänsuojaus on entistä tärkeämpää, mikä lisää rakennusajan kustannuksia.

Rakenteet myös pysyvät kastuessaan kosteana pidemmän aikaa. Lämpötilan vaihtelu nollan molemmin puolin kuormittaa rakenteita ja lisää rapautumisriskiä.

Metallirakenteiden kuten vesikattojen korroosio voi lisääntyä, ja puurakenteiden lahoaminen ja homeongelmat yleistyvät. Useiden rakennusosien elinkaari tai huoltoväli lyhenee. Toisaalta taas pitkät hellejaksot voivat lisätä varjostavan suojapuuston sekä viilennyksen tarvetta.

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa myös yhdyskuntatekniikan vaatimuksiin kasvattamalla tulvariskiä. Runsaat ja äkilliset sateet voivat lisätä paikallisia taajamatulvia myös kauempana vesistöistä, mikäli hulevesijärjestelmää ei ole tai se ei ole riittävä.

Muutoksista yksi haasteellisimmista voi olla maaperän kosteusolosuhteiden muutokset, jotka voivat aiheuttaa putkirikkoja tai syöpymiä putkiin ja maakaapeleihin.

Talvisin maan vesipitoisuus voi kasvaa, mikä heikentää maaperän lujuutta ja kantavuutta. Pitkien kuivien jaksojen lisääntyminen kesällä voi aiheuttaa pohjaveden alentumista, ja näin ollen maan painumista.

Sään ääri-ilmiöt kuten rankkasateet ja lumimyrskyt aiheuttavat ongelmia myös tieverkostolle. Suurimmat haasteet koetaan talvella ja tieverkoston ylläpidon nykyiset käytännöt joudutaan muokkaamaan uusiksi. Liukkauden torjunnan tarve kasvaa.

Runsaat sateet voivat vaurioittaa tien pintarakenteita, mikä kasvattaa peruskorjaustarvetta. Osa ilmastonmuutoksen vaikutuksista voi olla tieliikenteen kannalta myönteisiä, kuten teiden routavaurioiden väheneminen.

Vaikka ilmastonmuutoksen vaikutuksia on hankala arvioida ja ennustaa, on se kuitenkin osattava ottaa huomioon suunnittelussa jo nyt.

Maankäytön suunnittelussa, kuntatekniikassa ja rakentamisessa tehtävät päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja niiden kustannusvaikutus on suuri. Ylläpidon kustannukset nousevat niin julkisella toimialalla kuin yksityistalouksissa. Sopeutumisen ensimmäinen edellytys on tiedostaa ilmastoriskit, että muutoksiin osataan varautua.

Jenni Ylikotila
Kirjoittaja on Heinäveden kunnan
tekninen johtaja.

Jätä kommentti

*