lauantai 8.8.2020 Sylvi, Sylvia, Silva

Lähellä sinua – se tuttu paikallislehti

Kunnanjohtajan valinta menee muotovirheen vuoksi uusiksi

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Auvo Gustafsson onnittelee Maarika Kasosta kunnanjohtajaksi valinnasta eläkkeelle siirtyneen Riitta A. Tiluksen läksiäisjuhlissa keväällä 2017. Riitan vierellä hänen puolisonsa Seppo Tilus.

Ilmoitus esteellisyydestä ja parin metrin siirtyminen olisi riittänyt

Itä-Suomen hallinto-oikeus on tiistaina ratkaissut yrittäjä Osmo Mikkosen Heinäveden kunnanjohtajan valinnasta tekemän kunnallisvalituksen. Valintapäätös kumotaan, koska se on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Samalla hallinto-oikeus velvoittaa Heinäveden kunnan korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikuluja 100 eurolla.

Kunnansihteeri Sinikka Lappalaisen mukaan päätöksestä menee ensin tieto kunnanhallitukselle, jonka jälkeen kunnanhallitus ratkaisee seuraavassa maaliskuun 12. päivänä pidettävässä kokouksessa sen lähdetäänkö valittamaan vai ei. 30 päivän valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, eli 28. helmikuuta.

– Jos ja kun päätös saa lainvoiman, on seuraavaksi sitten käynnistettävä kunnanjohtajan valintaprosessi uudestaan.

Heinäveden kunnanjohtajan virkaa haki vuonna 2016 kaikkiaan 16 henkilöä, joista neljä kutsuttiin haastatteluun.

–Kaikilta hakijoilta pitää nyt kysyä, ovatko he vielä käytettävissä valinnan suhteen.

Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen jatkaa Sinikka Lappalaisen mukaan avoinna olevan kunnanjohtajan viran hoitamista kuten tähänkin saakka.

Hallinto-oikeuden  tiistaina 27.2.2018 antaman päätöksen mukaan sivistysjohtaja Kasosen olisi pitänyt ilmoittaa esteellisyydestään ja poistua paikalta ennen asian käsittelyn aloittamista. Virkamies on esteellinen silloin, jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen. Esteellisen henkilön läsnäolo voi vaikuttaa muiden toimielimen jäsenten kannanottoihin.

Koska valtuuston kokoukset ovat julkisia, riittää se, että esteellinen henkilö poistuu omalta paikaltaan yleisölle varattuun tilaan. Heinäveden kunnanvaltuuston salissa on johtoryhmälle varatut, yleisölehteristä erotetut paikat, joilla sivistysjohtaja Kasonen istui myös kunnanjohtajan valintaa koskevan asian käsittelyn ajan poistumatta yleisön joukkoon.

”Esteellinen, istui väärällä paikalla ja kehuttiin väärin perustein”

Osmo Mikkonen jätti vuosi sitten tammikuussa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valituksen, jossa hän vaati Heinäveden kunnanvaltuuston 15.12.2016 suorittaman kunnanjohtajan virkavaalin kumoamista virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja lainvastaisena. Mikkonen myös katsoi, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa.

Valituksen mukaan kunnanjohtajan virkaan valittu sivistysjohtaja Maarika Kasonen oli asianosainen ja siksi esteellisenä kokouksessa, jossa vaali pidettiin. Mikkonen vetosi hallintolakiin, jonka mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos hän on esteellinen. Kasosen olisi Mikkosen mukaan mukaan pitänyt ilmoittaa itse asianosaisuudestaan ja esteellisyydestään sekä poistua yleisöön joukkoon tavanomaiselta johtoryhmän istumapaikaltaan vaikka kyseessä olikin julkinen kokous. Valituksessa epäiltiin, että sivistysjohtajan läsnäolo mitä todennäköisimmin vaikutti valintapäätökseen ja virkavaaleissa esitettyihin puheenvuoroihin.

Valituskirjelmässä arvosteltiin myös valtuutettujen vaalikokouksessa käyttämiä puheenvuoroja. Niistä kävi valittajan mukaan ilmi valinnan todelliset perusteet, joita ei ollut mainittu hakuilmoituksessa. Valtuutettujen kommentit antoivat Mikkosen mukaan ymmärtää, ettei valittu ansioituneinta vaan tehtiin valinta laittomilla perusteilla, joita olivat asuinpaikka, sukupuoli, äitiys ja verojen maksu. Muita hakijoita kohdeltiin samalla epäsuotuisammin ja syrjivästi eivätkä yhdenvertaisuuslain vaatimukset täyttyneet vaikka he Mikkosen mukaan ovat kunnanjohtajana aiemmin toimineina ansioituneempia.

”Asianosainen kyllä, mutta ei oikeutta ottaa osaa valmisteluun, käsittelyyn ja ratkaisemiseen”

Kunnanhallitus esitti helmikuun 2017 alussa pitämässään kokouksessa Kasosen valinnasta tehdyn valituksen hylkäämistä. Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lähteneessä lausunnossa todettiin, ettei Maarika Kasosen valinta ollut lainvastainen. Vaikka Kasonen oli asianosainen, hänellä ei ollut oikeutta ko. toimielimessä ottaa osaa asian valmisteluun, käsittelyyn tai sen ratkaisemiseen. Myös muita virkaa hakeneita henkilöitä oli läsnä kyseisessä kokouksessa. Lisäksi asiassa toimitettiin valtuustossa äänestys suljetuin lipun.

Lisäksi hallituksen mielestä yksittäisellä valtuutetulla on sekä asiaa valtuustossa käsiteltäessä että valtuustosalin ulkopuolella mielipiteen ja sananvapaus eikä valtuutettujen puheenvuoroja voi etukäteen estää.

Kunnanhallitus kiinnitti tuolloin vielä erikseen hallinto-oikeuden huomiota siihen, ettei kukaan virkaa hakeneista henkilöistä ole katsonut kunnanjohtajan valinnan tapahtuneen vastoin valituksessa mainittujen lakien säännöksiä.

Kommentit

 • Matti

  Miten Heinäveden kunnanvaltuus sais aikaa yhtään lainmukaista päätöstä ellei olisi asiantuntioita paikalla vahtimassa sattuuko joku istumaan väärällä jakkaralla, mutta toisaalta riittää valtuutetuilla päätettävää jatkossakin eikä valtuustonkokouksen esityslista pääse kuivumaan vain työjärjestyksen hyväksymeen ja kokouksen päättämiseen asioiden puuteen vuoksi

 • Mummon ajatuksia

  Ikävästi alkoi Kunnajohtajan virka .Hänen on täytynyt tietää ettei voi olla paikalla kun valintaa tehdään .Jos hän ei tiedä ” niin onko sopiva vastuulliseen ja kuntalaisia palvelevaan virkaan .Hyvä että asiasta valitettiin.

 • Täti

  Heinävedellä on tehty muitakin päätöksiä joista olisi voinut valittaa. Heinävesi pelaa aina omaan pussiin ja omalla paikkakunnalla asuvat tai sinne muuttamaan valmiit ovat tulleet valituksi.

 • Timo p rummukainen.

  Sarjassa turhia.valituksia.vaikka muodollinen syy on..kaikille heinävesi on pieni kunta.niiden hoidossa ei niin ihmeellistä ole.kulttuuri kokemus on tärkeänä..hommassa oppii myös..

 • Kauko Viljakainen

  Tämä varmaan tuntuu kuntalaisista pieneltä askelasialta, mutta on tärkeää että valinnat tehdään kuntalain mukaisesti, muuten ei kuntaan saada pätevää johtajaa. Kannattais ehkä Paateron Illalta kysyä, hänellä on kokemusta markkinatalouden ja valtuuston johtamisesta. Kerman Savi toi paljon vaurautta Heinävedelle.

Jätä kommentti

*