keskiviikko 3.6.2020 Orvokki, Viola

Lähellä sinua – se tuttu paikallislehti

Kermaan esitetään omarantaisia tontteja

Kerma

Kerman alueen suunnitelmassa uudet rakennuspaikat sijoittuisivat kunnan maille Piskon alueelle sekä Kermanvirran eteläpuolelle yksityismaille. Karttaan keltaisella merkittyjen Kermanvirran pohjoisrannan matkailupalvelualueen siirtoa muualle esitettiin kuulemistilaisuudessa, sillä alueelle olisi helppo rakentaa ja kunnallistekniikka olisi lähellä.

Kerman alue nostetaan Heinäveden kunnan päivitetyssä maapoliittisessa strategiassa tärkeimmäksi kehitysalueeksi. Kermaan pitäisi Sweco Ympäristön konsultin Kimmo Kosken mielestä sijoittaa uusia omarantaisia tontteja kunnan omistamalle Piskon alueelle sekä Kermanvirran eteläpuolella olevalle yksityiselle alueelle.

Omarantaiset tontit ovat tällä hetkellä ainoita, joilla on realistista kysyntää. Rakentamisessa voitaisiin hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja tonttien luovutustuloissa pystyttäisiin kattamaan kunnalle kaavoituksesta ja infrarakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kerman alue on Heinäveden reitin rantayleiskaava-aluetta, etäisyys kirkonkylään ei ole pitkä ja kulkuyhteydet ovat hyvät. Kerman kehittäminen lisäisi mahdollisuuksia saada uusia asukkaita ja vapaa-ajan asukkaita kuntaan.

Edellisen vuonna 2004 tehdyn kehittämissuunnitelman päivitetty versio: kunnan maapoliiittinen strategia esiteltiin kuntalaisten kuulemistilaisuudessa kunnanvirastolla. Muilla suunnitelma-alueilla: Karvioon Virranniemelle vuonna 2004 tehty kehittämissuunnitelma ei ole toteutunut. Koska kunta ei omista maata Karviosta, sillä ei ole aktiivista roolia alueen kehittämisessä, eikä vanhaan suunnitelmaan tehty muutoksia. Pääskyvuoren alueelta poistettiin omarantaiset, Tulilahden rannalle suunnitellut omakotitalojen rakennuspaikat, koska kunnallistekniikkaa ei niitä varten kannata rakentaa.

 

 

Jätä kommentti

*