tiistai 28.1.2020 Kalle, Kaarlo, Kaarle, Mies

Lähellä sinua – se tuttu paikallislehti

Kallavettä ja Unnukkaa nostetaan Karvion ja Konnuksen pohjapadoilla

IMG_9915

Kallaveden ja Unnukan alinta vedenkorkeutta nostetaan 10-15 senttiä vesiliikennettä ja virkistyskäyttöä paremmin palvelevalle tasolle. Vesi saadaan nousemaan rakentamalla Karvionkoskeen ja Konnukseen uudet pohjapadot.

Pohjapadon rakentaminen alkaa Karviossa maan routaannuttua kunnolla, ettei suojeltu ja maisemaltaan arvokas koskialue vahingoitu. Louhetta siirretään noin 2500 kuutiota ja pienempiä kiviaineksia, esimerkiksi kutusoraikkoon tarvittavaa soraa, noin sata kuutiota. Pato rakennetaan Uittotuvan puolelta käsin. Urakoitsijaksi on valittu Situra Group Oy.
– Urakka-aika on maaliskuun loppuun saakka. Viimeistelyä voidaan tehdä vielä myöhemminkin, ryhmäpäällikkö Eino Toivanen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta sanoo.

Pohjois-Savon ELY on saanut luvan hankkeelle Itä-Suomen aluehallintovirastolta 26.6.2012.
–  ELYllä on hallinnassaan useita hoitamiimme säännöstelyihin liittyviä säännöstelyrakenteita. Näitä peruskorjataan, automatisoidaan ja rakennetaan uusia maa- ja metsätalousministeriön meille osoittamilla määrärahoilla sitä mukaa kuin kohteet saavat rahoituksen, Eino Toivanen selvittää hankkeen toteuttamisajankohtaa.
Kallaveden ja Unnukan säännöstelypäätöksen muuttaminen vuoden 1972 päätöksestä vaikuttaa Ruokoveteen, Maaninkajärveen, Juurusveteen, Muuruveteen, Melaveteen, Akonveteen ja Suvasveteen.
– Hanke on lähtenyt alun perin vireille Suvasveden kalastusalueen aloitteesta, mutta Elyn näkökulmasta vesiliikenteen turvaaminen ja säännöstelymääräysten saattaminen helpommin noudatettavaksi on hankkeen tärkein lähtökohta, Toivanen sanoo.

 

Koko juttu Heinäveden Lehdessä 9.12.2015

Kommentit

  • Jorma Komulainen

    Millonkas Konnukseen saadaan…

Jätä kommentti

*