lauantai 8.8.2020 Sylvi, Sylvia, Silva

Lähellä sinua – se tuttu paikallislehti

Kaivosyhtiö lupaa, ettei yllätyksiä tule

Beowulf Miningin toimitusjohtajan Kurt Budgen mukaan valtiovallankin tavoite on turvata akkuteollisuuden raaka-aineen saanti.

Geologit Sauli Raunio ja malminetsintäyhtiön Fennoscandia Resourceksen toimitusjohtaja Rasmus Blomqvist ovat vastanneet grafiitin etsinnästä. Beowulf Miningin toimitusjohtaja Kurt Budge on jo hänkin tuttu vieras Heinävedellä.

Eija Kvintus

Maanantaina Heinävedellä vieraillut Beowulf Mining plc:n toimitusjohtaja Kurt Budge kertoo yllättyneensä suuresti siitä vastustuksesta, jota Aitolammen grafiittihanke on herättänyt Heinävedellä ja valtakunnallisestikin jo alkuvaiheessa. Beowulf Miningia on moitittu myös siitä, ettei se ole tiedottanut tarpeeksi. Kurt Budge myöntää, että he olisivat voineet keskustella enemmän, mutta yhtiö on jakanut tietoa sitä mukaa, kun suunnitelmat ovat edenneet.
– Kaivosprojekti vaatii yritykseltä suurta sitoutumista. Olemme käyttäneet jo yli 700 000 euroa tähän projektiin. Haluamme toimia oikein ja niin, että myös yleisön taholta koetaan samoin. Kerromme mielellämme hankkeen etenemisestä ja vastaamme kysymyksiin. Yllätyksiä ei tule, Budge lupaa.
Hän myös kertoo, hän tulee jatkossa käymään Heinävedellä noin kuukauden välein. Lisäksi yhtiö harkitsee omien toimitilojen hankkimista geologien käyttöön.

Yritys kerää tällä hetkellä tavanomaista tarkemmin tietoa ympäristövaikutuksista erityisesti liittyen lähialueen luontoon ja vesistöön. Vuonna 2016 Beowulf Miningin omistukseen siirtyneen, malminetsinnästä vastaavan Fennoscandian Resources Oy:n toimitusjohtajan Rasmus Blomqvistin mukaan piakkoin työn alle tuleva hankekartoitus on niin laaja prosessi, että se on pilkottava osiin ja kilpailutettava.
Usko hankkeen kannattavuuteen on Budgen mukaan varsin vahva. Jo nyt tiedetään koekairausten perusteella, että grafiittia löytyy vähän alle 20 miljoonaa tonnia, josta noin 9 miljoonaa tonnia on korkeapitoista.
– Esiintymä on laajempi kuin mitä on tunnistettu ja koekairattu. Tärkeintä on käynnistää toiminta kestävällä tavalla, jossa huomioidaan ympäristö, yhteisö ja vastaamaan markkinoiden kysyntään.

Voiko kaivoshanke kaatua sen vuoksi, ettei se saisi sosiaalista hyväksyntää? Yli 20 vuotta kaivosteollisuuden palveluksessa ollut  Budge sanoo, että hänen kokemuksiensa perusteella vastustus voi olla hyvinkin kovaäänistä alussa, mutta että vastustajat eivät useinkaan edusta yhteisöä. Häntä huolestuttaa erityisesti se, että ne, joilla ei ole mitään kokemusta kaivostoiminnasta, esittävät tietoja, jotka yleisö olettaa faktoiksi.
– Se on mielestäni harhaanjohtamista. Sen mitä me kerromme julkisuudessa, meidän on pystyttävä myös todistamaan. Vastakkaisilla ryhmillä ei ole näitä rajoitteita.
Hän muistuttaa, että Suomen hallitus tukee eri tavoin akkuteollisuuden kehittymistä ja haluaa myös turvata raaka-aineen saatavuuden. Beowulf Miningille on myönnetty 160 000 euroa tukea grafiitin hyödyntämisen kehittämiseen.
– Olemme osa tätä tarinaa. Luomme alan yritystoimintaa ja tuotamme raaka-ainetta.

Budge toivoo mahdollisuutta kehittää kaivoshanketta eteenpäin lakien ja lupaehtojen mukaisesti kuten tähänkin saakka.
– Tarkoitus ei ole tuhota kenenkään elinkeinoa tai ympäristöä.
Bugde ottaa esille Kallakin kaivoshankkeen Pohjois-Ruotsissa vastikään Leppävirralla järjestetyn kaivostilaisuuden kautta.
– Siellä oli ollut What local people -t-paitoja, joilla viitataan Kallakin tapahtumiin. Kaikki se tapahtui ennen kuin tulin yhtiön johtoon vuonna 2014. Minun tapani toimia on luoda hyvät suhteet niin maanomistajiin, yhteisöön, viranomaisiin kuin paikallisiin yrityksiinkin. Onnistumisesta kertoo se, että kaupunginjohtaja on siellä suurin tukijamme.
Sen mitä me kerromme julkisuudessa, meidän on pystyttävä myös todistamaan.

Kommentit

  • Kohmansalolainen

    Kurt Budge ei ota vastuuta kaivosyhtiön aiemmista törkeistä laiminlyönneistä. Niinpä niin! Budgen omat näytöt ympäristöasioiden hallinnasta jäävät tyhjän mainospuheen tasolle. Naapurit eivät ainakaan todellisuudessa kiinnosta Budgea päätellen siitä, ettei lähialueen maanomistajille ole tullut mitään yhteydenottoja kaivosyhtiöstä. Olisi ollut helppoa selvittää, ketkä omistavat lähitienoiden maat. Minulla on tila kaivosalueen tuntumassa Leppävirran puolella. Melu, pöly ja vesien happpamoituminen ovat tunnettuja seurauksia, joita ei puhumalla pystytä hallitsemaan. Näitä kaivosyhtiö haluaa vähätellä ja leimata vastustajat ”tietämättömiksi” tai ”ei-paikallisiksi”.

  • Eteenpäin.

    Tilanna on skitso koska työpaikkoja tarvitaan, mutta millä ehdoilla. Ehdotin Kerman Saven keramiikkatehtaan elvyttämistä kunnan varoilla uskon keramiikan käyvän edelleen kaupaksi koska kentällä on pohjat luotu KSn tuotteet on koko kansan tuotteita hinnan ja laadun suhteen. Vaikka digilisaatio kuinka menee eteenpäin tarvitaan kuitenki kuppi jota käytetään. HVllä on työntekijät valmiina. Eikun toimeksi. Ilkalla tieto ja taito.

Jätä kommentti

*