perjantai 3.7.2020 Arvo

Lähellä sinua – se tuttu paikallislehti

Jätevesilupia ennätysmäärä. Heinävedellä myönnetty 14 lupaa.

Keski-Savon kuntien rakennusvalvonnat ovat myöntäneet tänä vuonna urakalla toimenpidelupia jätevesijärjestelmien rakentamiseen.

Keski-Savon kuntien rakennusvalvonnat ovat myöntäneet tänä vuonna urakalla toimenpidelupia jätevesijärjestelmien rakentamiseen. Pohjavesialueilla ja rannoilla jätevesijärjestelmän pitää olla kunnossa tämän kuun loppuun mennessä.

Rannassa jätevesijärjestelmä tarvitaan, jos rakennus sijaitsee lähempänä kuin 100 metriä rannasta. Niin sanotuilla kuivan maan tonteilla jätevesijärjestelmän uusimisella ei ole aikarajaa. Järjestelmä on laitettava ajan tasalle seuraavan isomman remontin yhteydessä.

Eniten lupia on myönnetty Joroisissa, missä jätevesijärjestelmän rakentamiseen on myönnetty vuoden 2011 jälkeen 70 lupaa.
Heinävedellä on tänä myönnä myönnetty 14 lupaa ja vuoden 2012 jälkeen 65 lupaa.

– Selkeästi näkyy, että tänä vuonna lupia on haettu aikaisempaa enemmän. Aika monella se jäi viime tinkaan, Keski-Savon ympäristötoimen ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen sanoo.

Järjestelmän uusimiseen voi edelleen hakea lykkäystä. Sitä haetaan Keski-Savon ympäristötoimelta. Lykkäyksen voi saada enimmillään viideksi vuodeksi, jos järjestelmän uusiminen on kohtuutonta. Kaikki mattimyöhäiset eivät lykkäystä saa.

Ehtona on, että kiinteistö on alueella, jolle on tarkoitus rakentaa viemäriverkko, kiinteistön haltijan tai siinä vakituisesti asuvan korkea ikä tai kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys, sairaus tai muu näihin rinnastuva sosiaalinen este.

Lisäksi nykyinen jätevesijärjestelmä ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

Monen keskisavolaisen kiinteistön omistaja on iäkäs. Kainulaisen mukaan mietittävänä on usein sekin, onko kiinteistöllä nykyisen asukkaan jälkeen käyttöä.
Jätevesijärjestelmää ei tarvitse rakentaa lainkaan kiinteistöillä, joilla on kantovesi ja kuivakäymälä, vaikka kiinteistö olisikin rannalla. Pesuvedet voi näillä kiinteistöillä imeyttää maahan.

Poikkeuslupaa hakevien täytyy selvittää, millainen jätevesijärjestelmä tontilla tällä hetkellä on. Mukaan vaaditaan tontin asemapiirros, jossa näkyy jätevesikaivon sijainti sekä etäisyys rantaan, omaan kaivoon ja naapurin kaivoon.

– Jos asemapiirrosta ei ole, hyvä pohja piirrokselle on maanmittauslaitoksen karttapohja, Kainulainen vinkkaa.

Selvityksessä täytyy olla tieto myös siitä, miten jätevesikaivot tyhjennetään ja missä suodatuskenttä on.

Selvityksen tekemiseen saattaa tarvita ammattilaisen apua.

– Jos on tarpeellista, niin käydään paikan päällä katsomassa tilanne, Kainulainen sanoo.

Sirpa Ylönen

Jätä kommentti

*