lauantai 8.8.2020 Sylvi, Sylvia, Silva

Lähellä sinua – se tuttu paikallislehti

Heinäveden Osuuspankki yhdistymässä uuteen OP-Suur-Savoon

Haukivuoren, Heinäveden, Hirvensalmen, Kerimäen, Rantasalmen, Sulkavan ja Suur-Savon Osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä OP Suur-Savoksi.

– Yhdistymistä on valmisteltu viime keväästä saakka huolellisesti pankkien hallinnoissa ja 10.3.2017 pankkien hallitukset allekirjoittivat järjestely- ja sulautumisasiakirjat. Lopullinen päätös yhdistymisestä tehdään kunkin pankin osuuskuntakokouksessa tai edustajistossa toukokuussa. Uuden pankin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2018 kertoo OP Heinäveden hallituksen puheenjohtaja Mikko Korhonen.

Kaikki yhdistyvät pankit ovat taloudeltaan vahvoja. Asiakaskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutos, pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen kilpailu vaativat kuitenkin pankkien palvelukyvyltä ja tehokkuudelta jatkuvasti enemmän.

Yhdistymistä on valmisteltu hyvässä ja yhtenäisessä hengessä. Kaikkien pankkien hallitukset ja hallintoneuvostot ovat yhtä mieltä siitä, että yhdistäminen olisi ennen kaikkea asiakkaiden ja maakunnan etu. Yhdistyminen mahdollistaa myös henkilöstölle monipuolisen ja laajan kehittymisen sekä urapolkumahdollisuuden pankin sisällä.

OP Suur-Savo tulisi olemaan toimialueellaan pankki- ja vakuutusalan selkeästi suurin toimija. Sen kilpailukykyä parantaisi hallinnollisten tehtävien keskittäminen. Näin asiakaspalveluun vapautuisi enemmän aikaa ja sen laatuun voitaisiin panostaa entistä enemmän. Asiakassuhteet jatkuisivat entisellään ja esimerkiksi tilinumerot samoina.

Suunnitelman mukaan kuuden pankin henkilöstö siirtyisi uuden pankin palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja toimitusjohtajana jatkaisi OP Suur-Savon nykyinen toimitusjohtaja Kari Manninen.

– Pankkien toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset tulevat merkittävästi vaikuttamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin sekä pankkien toimintaan. Seitsemästä vahvasta osuuspankista muodostuvalla uudella OP Suur-Savolla olisi erinomainen pohja vastata näihin muutoksiin, toteaa Manninen.

Uuden OP Suur-Savon tase olisi 2 292 miljoonaa euroa, asiakasliiketoiminta 4 346 miljoonaa euroa ja ydinvakavaraisuus 392 miljoonaa euroa. Sillä olisi yli 220 työntekijää, yli 136 000 asiakasta ja yli 70 000 omistaja-asiakasta.

– Suunnitelman taustalla on ollut pankkiemme strategioiden mukaisesti velvollisuutemme rakentaa vastuullista, alueellista osuuspankkitoimintaa. Tavoitteena on palvelukyvyn, riskienhallinnan, tehokkuuden ja ennen kaikkea asiakkaiden tarpeiden pohjalta paras malli. Myös erityisosaamista esimerkiksi yritysrahoitukseen, maa- ja metsätaloussektorille sekä vaativaan varallisuudenhoitoon saataisiin paremmin kaikkien pankkien asiakkaiden eduksi jatkaa hallituksen puheenjohtaja Matti Turtiainen OP Kerimäeltä.

 

Kommentit

  • Rauno Pelkonen

    Mikä pankin toimielin tästä yhdistymisestä päättää ja milloin? Heinäveden OP:n varsinainen osuuskuntakokous on 20.4.2017, eikä ainakaan sen asialistalla ole mitään mainintaa tästä asiasta.

Jätä kommentti

*