lauantai 8.8.2020 Sylvi, Sylvia, Silva

Lähellä sinua – se tuttu paikallislehti

Heinäveden Asunnot tervehdyttää talouttaan purkamalla vuokrataloja

Hasumäki I:n vuokrakerrostaloa esitetään purettavaksi vuonna 2018. Kiintiöpakolaiset eivät pelasta staloa, sillä heidät asutetaan As. Oy Vihantolassa oleviin tyhjiin huoneistoihin, jotka jäivät kunnan käsiin vuokrakerrostaloa yhtiöitettäessä.

(HL 26.1.2017)

Heinäveden Asunnot suunnittelee tänä vuonna neljän vuokrarivitalon ja ensi vuonna yhden vuokrakerrostalon purkamista vuokrataloyhtiön talouden tervehdyttämiseksi. Rummukkalan rivitalosta on jo purkupäätös ja purkaminen on työn alla. Heinäveden asuntojen toimitusjohtaja Kristiina Räsänen ja  kunnanhallituksen asettamaan toimikuntaan kuulunut Ilkka Paatero kävivät joulukuun puolivälissä Valtionkonttorissa ja Valtion Asuntorahastossa neuvottelemassa tervehdyttämistoimenpiteistä, käytännössä purkuakordin ja purkuavustusten saamisesta. Käynneistä jäi se kuva, että talousvaikeuksissa painivien vuokrataloyhtiössa käytetään liian vähän ja liian myöhään purkumahdollisuutta.
Kokonaisten vuokratalojen purkaminen kuulostaa rankalta toimenpiteeltä. Paateron mukaan kunnan vuokratalot kaatuvat kunnan ja kuntalaisten syliin, mikäli todellisia muutoksia ei nyt tapahdu. Riskit ovat miljoonatasoa.  Heinäveden Asuntojen tulos on ollut jatkuvasti tappiollinen ja pahimmillaan ollut sitä jo vuosikatetasolla.

Heinäveden Asuntojen vuokra-aste on painunut 68 prosenttiin, kun se on vielä 2000-luvullakin ollut parhaimmillaan yli 90 %.   121 asunnosta  on nyt 83:ssa asukkaat, 38 asuntoa on tyhjillään.
Purku-uhan alla olevista taloista Sarvikummussa on neljä asuntoa kuudesta tyhjänä, Karviossa kahdeksan asuntoa 18:stä ja Valamonrivissä viisi asuntoa seitsemästä tyhjänä. Hasumäki I -kerrostalossa puolet 20 asunnosta on tyhjänä.
Heinäveden kunnan suoraan omistamien 38 vuokra-asunnon osalta tilanne on lähestulkoon sama. Neljäsosa asunnoista on tyhjillään, eikä osaa niistä voi vuokrata ennen isoa remonttia.
Reilun kymmenen viime vuoden aikana Heinäveden Asuntojen vuokratulot ovat laskeneet noin 550 000 eurosta 425 000 euroon. Samalla hoitokulut ovat suhteessa kasvaneet. Käyttökate on puolittunut, samoin kuin lainanhoitokate. Ainoa plusmerkkinen asia on ollut viime vuosien matala korkotaso, mikä on laskenut merkittävästi korkokuluja. Velkaa yhtiöllä on tällä hetkellä 3,2 miljoonaa euroa, mikä on kutakuinkin saman verran kuin asuntojen tasearvo.
– Valtion aravarahoituksella aikanaan rakennettujen vuokratalojen vuokria säännösteltiin aiemmin voimakkaasti eikä vuokraperusteisiin hyväksytty poistoja. Ei kerätty rahaa lainanmaksuun eikä korjauksiin. Nyt ovat velat jäljellä, eikä vuokria voi korottaa huonon kysynnän vuoksi. Hyvät lainanmaksuvuodet menivät hukkaan, kun pitkissä lainoissa oli alussa kymmeniä vapaavuosia, Paatero taustoittaa.

Vuokratalojen yhtiöittäminen ja myyminen ei ole realistinen vaihtoehto. Purkamalla saadaan enemmän kuin myymällä.  Jäihän esimerkiksi Vihantolasta Heinäveden kunnan käsiin yhdeksän myymätöntä asuntoa, joista kolme on vuokrattu ja kuusi on tyhjänä odottamassa isoa remonttia.
Tosin Valamonrivin osalta mahdollista olisi Paateron mukaan se, että Valamon luostari halutessaan voisi lunastaa sen oman käyttöönsä. Tai saada jopa lahjoituksena.
– Myynti olisi mahdollista myös Karvion osalta, jos sille löytyisi ripeästi tarvitsija.
Paatero ei usko vajaakäytössä olevien rivitalojen soveltuvan ehdotettuun hoivakotikäyttöön, koska ne vaatisivat mittavaa remonttia ja koska Siun Soten mukaan raskaan hoivan paikkoja on Heinävedellä vähintäänkin riittämiin.

Purkaminen ei ole yksinkertainen asia vaan vaatii monta hakemusta ja päätöstä sekä vaikuttaa monella tavoin talouteen. Ensimmäiseksi on haettava purkulupaa Aralta, sitten purkuavustusta ja akordia eli lainojen osittaista anteeksiantamista.
Esimerkiksi kokonaan purettavaksi esitettyyn, purettavista velkaisimpaan Sarvikummun rivitaloon kohdistuu 165 000 euroa Valtionkonttorin lainaa. Purkuakordin myötä Valtionkonttori antaa lainasta 115 000 euroa anteeksi ja maksettavaksi jää enää 50 000 euroa. Se on Heinäveden asuntojen maksettava pois saman tien.
Aralta puolestaan on saatavissa purkuavustusta ja tässä tapauksessa se olisi arviolta puolet rivitalon 20 000 euron purkukustannuksista.
Sarvikummun rivitalon arvo taseessa on 234 000 euroa, mikä on  huimasti enemmän kuin talon käypä arvo. Purkamisen jälkeen tarvitaan iso nippu euroja tasekorjaukseen, koska omaisuutta häviää taseesta.
– Tasekorjaukset voidaan kattaa joko osakepääomaa korottamalla tai kunnan myöntämällä ns. SVOP-lainalla eli vapaaseen omaan pääomaan sidotulla lainalla. Siinä harras toive tietysti on se, että laina maksettaisiin joskus takaisin, Paatero sanoo.

Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnot on itsenäinen osakeyhtiö ja toimija, jolla on toimitusjohtaja ja hallitus. Kunta omistaa sen 100-prosenttisesti ja kunnanhallitus vastaa konsernivalvonnasta, jota käytännössä hoitaa kunnanjohtaja.
– Valtuuston rooliksi jää käytännössä ainoastaan myöntää tarvittaessa lisää rahaa. Nyt on terhakoiduttu, kun kunta on joutunut laittamaan pääomaa kiinni. Valtuustossa tosin ei kysynyt kukaan 500 000 euron lainasta, joka tänä vuonna annettiin yhtiölle. Asia kyllä esiteltiin tuntia ennen kokousta ja kerrottiin, että summa menee tasekorjauksiin.
Heinäveden kunta on varannut  Heinäveden Asunnoille valtuuston päätöksellä tälle vuodelle 500 000 euroa ja ensi vuonna taloussuunnitelman on varattu 500 000 SVOP-lainaa. Paateron laskelmien mukaan koo summaa ei kokonaisuudessaan tarvita vaan 800 000 euroa kokonaisuudessaan riittää. Rummukkalan rivitalojen purkamiseksi kunta on aiemmin korottanut Heinäveden Asuntojen osakepäomaa vajaalla 130 000 eurolla.

Jos tervehdyttämisohjelma ja kiinteistöjen purkamiset toteutuvat sellaisenaan, niin tänä vuonna vaikutukset taseeseen ovat 434 000 euroa ja ensi vuonna 375 000 euroa. Purkukustannuksia kertyy tänä vuonna 37 500 euroa ja ensi vuonna 75 000 euroa. Avustusta purkuun arvioidaan saatavan 125 000 euroa. Purkuakordin perusteella anteeksi annettaisiin lainoista lähes 240 000 euroa. Saman tien pois maksettavaa lainaa jäisi vielä 91 000 euroa. Purettaviksi ehdotetuista rivitaloista Valamonriviin ja Hasumäen kerrostaloon ei kohdistu Valtionkonttorin lainoja, muita lainoja kyllä, joita ei voida saada anteeksi.
Saneerausohjelman toteuttaminen ja vuokratalojen purkaminen Rummukkalan rivitalo mukaan lukien vaatii kunnalta yhteensä lähes 930 000 euron satsausta, sekä Valtionkonttorilta ja Aralta saadaan reilut 360 000 euroa, jolloin kokonaisrahoitustarve on lähes 1,3 miljoonaa euroa.

Tavoitetilanne vuonna 2020 on Paateron mukaan se, että Heinäveden Asuntojen vuosikate on saatu nostettua tervehdyttämistoimien jälkeen viime vuoden 65 000 eurosta 140 000 euroon ennen poistoja, peruskorjauksia on pystytty toteuttamaan lähes 170 000 eurolla, nykyinen 3,2 miljoonan euron lainakanta on pystytty painamaan 2,8 miljoonaan euroon ja lainat olisi poismaksettavissa 20 seuraavien vuoden aikana.
Riskejäkin on Paateron mukaan.
– Siirtyvätkö purettavien talojen vuokralaiset muihin Heinäveden Asuntojen vuokra-asuntoihin, saadaanko Valtionkonttorilla avustuksia, toteutuuko kulukuri, voidaanko vuokria nostaa, mitä vuokramarkkinoilla muutoin tapahtuu, Paatero luettelee.
Heinäveden Asuntojen vuokra-asunnoissa asuvien taloudellinen huoltosuhde on korkea, vain noin viidesosa asukkaista käy töissä. Loput ovat eläkeläisiä, alaikäisiä tai työmarkkinoiden ulkopuolella.
– Heinäveden vanhusväestö ei tule enää lisääntymään vaan säilyy suunnilleen 1250 henkilön tasolla vuoteen 2030 saakka, jos ei merkittävää muuttoliikettä tapahdu. Ainoa, mikä kasvaa, on yli 75-vuotiaiden osuus. Asuntojen tarve ei tule lisääntymään. Hasumäen kohdalta ainoa pelastus saattaisi olla se, jos tulisi 20 pakolaista.

Toimitusjohtaja Kristiina Räsäsen mukaan Heinäveden Asuntojen vuokrataso on edullinen, mutta varsinkin vanhimpien talojen asunnot ovat aivan liian isoja nykypäivän tarpeisiin. Esimerkkinä vaikkapa 74 neliön kolmiot ja 94 neliön neliöt.
– Perhekoot ovat tänä päivänä aikaisempaa paljon pienempiä. Toki on meillä myös pieniä asuntoja tarjolla.
Noin 60 neliön kerrostalokaksiossa asumisesta on maksettava vain 7,10 euroa neliöltä ja saunallisesta kerrostaloasunnosta 8,40 euroa neliöltä.
– Eikä vuokria ole nostettu kolmeen vuoteen, koska olemme halunneet olla kilpailukykyisiä.

Kommentit

  • Mikko Kuparinen

    Hyvä, hyvä! Toivottavasti myös asukkaat saavat taloutensa kuntoon. Itse laitoin vippikierteen poikki ja hain yhdistelylainan: https://www.yhdistalaina.com.

Jätä kommentti

*