lauantai 14.12.2019 Jouko

Lähellä sinua – se tuttu paikallislehti

Heinävedelle kolme ilveslupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Etelä-Savoon joulukuun alusta alkavalle pyyntikaudelle luvan 39 ilveksen kannanhoidolliseen poikkeuspyyntiin. Luvista kolme on myönnetty Heinäveden riistanhoitoyhdistyksen alueelle. Myönnetyt luvat on kohdennettu Luonnonvarakeskuksen kirjaamien pentuehavaintojen perusteella tiheimmille ilvesalueille. Poikkeuspyyntiin lähdetään kaikkien Etelä-Savon kuntien alueilla.
Ilvesten poikkeuspyynti tulisi kohdentaa vahinkokohteen tai asutuksen läheisyydessä liikkuvaan yksinäiseen eläimeen. Ongelmaksi koetuista tai pelottomasti käyttäytyvistä ilveksistä kannattaa ilmoittaa alueen metsästäjille.
Luonnonvarakeskus on arvioinut Etelä-Savon aikuisilveskannaksi ennen alkavaa metsästyskautta 235 – 240 yksilöä. Vastaava koko maan ilveskanta-arvio oli reilu 2700 eläintä. Arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin ja Tassu –järjestelmään kirjattuihin pentuehavaintoihin. Vuonna 2014 arvioitiin eteläsavolaisissa metsissä liikkuneen noin 50 ilvespentuetta.
Havainnot suurpetojen pentueista tai asutuksen lähellä liikkuvista eläimistä tulee ilmoittaa tuoreeltaan lähimmälle petoyhdyshenkilölle tai riistanhoitoyhdistykselle. Yhteystiedot löytyvät riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi . Edellisenä metsästyskautena Etelä-Savon ilvessaalis oli 38 eläintä. Ilveksen metsästysaika päättyy karkausvuonna 29. helmikuuta.

Jätä kommentti

*